پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال اعتصاب غذای بعضی از مترجمان افغانستانی در اتاوا

مترجمان افغانستانی که در دوران حضور ارتش کانادا در افغانستان به نظامیان کانادایی کمک می کردند، می گویند دولت فدرال در مورد آوردن بستگان به آنها دروغ گفته.

بعضی از آنها می گویند بستگانشان در طول مدتی که اوراق و مدارکشان در افغانستان در دست بررسی بوده، جانشان را از دست داده اند.

این مترجمان روز چهارشنبه در جریان کنفرانس خبری که از سوی حزب نیودموکرات ترتیب یافته بود گفتند که قصد دارند روز پنجشنبه ۳۱ مارچ دست به اعتصاب غذا بزنند.

درخواست این مترجمان در حالی مطرح می شود که دولت کانادا گفت ده هزارمین پناهجوی افغانستان (از زمان روی کار آمدن طالبان تا امروز) روز چهارشنبه وارد کانادا شده.

شان فریزر Sean Fraser وزیر مهاجرت کانادا روز چهارشنبه در فرودگاه تورنتو از گروهی ۳۰۰ نفره از پناهجویان افغانستانی استقبال کرد.

به گزارش کندین پرس، وزیر مهاجرت گفت که کانادا برای خارج کردن پناهجویان از افغانستان با چالشهای بیسابقه ای در زمینه نقل و انتقال رو به روست، با این حال او تاکید کرد که به قول خود برای آوردن خانواده مترجمان به کانادا متعهد است.

مترجمان افغانستانی در کنفرانس خبری اتاوا گفتند که بستگان آنها برای فرار از جستجوهای خانه به خانه طالبان، پیوسته محل سکونتشان را تغییر می دهند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=162538بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19