پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

اجباری شدن واکسیناسیون برای پلیس تورنتو و مخالفت اتحادیه

پلیس تورنتو اعلام کرد که کلیه نیروهای آن باید خود را علیه ویروس کرونا واکسینه کنند، اما اتحادیه نیروهای پلیس با آن مخالفت کرد.

پلیس تورنتو از کلیه نیروهایش خواست در قدم اول  تا 13 سپتامبر وضعیت واکسیناسیون خود را به ستاد اعلام کنند.

اما انجمن نیروهای پلیس تورنتو روز سه شنبه طی بیانیه ای با این خط مشی مخالفت کرد و گفت: ”این انجمن باید تمام کوشش خود را به عمل آورد تا از اعضایش محافظت کند، بنابراین نمی تواند از واکسیناسیون اجباری یا اعلام وضعیت واکسیناسیون حمایت کند.“

انجمن پلیس تورنتو می گوید از نزدیک با دیگر اتحادیه ها و انجمن ها مشورت خواهد کرد تا دیگر راه حلهای جمعی را بررسی و مشخص کنند. جان رید Jon Reid رئیس انجمن پلیس تورنتو گفت بیانیه پلیس تورنتو در اجباری کردن واکسیناسیون، فاقد توضیحات و روشنی کافی است.

در چند روز گذشته شهرداری تورنتو، سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو (تی تی سی) و بسیاری از نهادهای عمومی و بیزنسهای خصوصی در انتاریو، انجام واکسیناسیون را برای کارکنانشان اجباری کردند. پلیس تورنتو زیر نظر شهرداری تورنتو کار می کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153985بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19