پربازدید

ویدیوکووید-19

اتومبیل های بدون راننده از اول 2016 در جاده های انتاریو به صورت آزمایشی به حرکت در می آیند

انتاریو اولین استانی در کانادا خواهد بود که اجازه می دهد اتومبیل های بدون راننده به صورت آزمایشی در جاده های آن به حرکت در آیند.
حتما می دانید که کانادا در صنعت اتومبیل سازی در جهان جزو پیشتازان است و بخش اعظم صنایع اتومبیل سازی کانادا نیز در انتاریو متمرکز است.
دولت لیبرال انتاریو این هفته اعلام کرد که در راستای پیشتازی انتاریو در این صنعت، از اول ژانویه 2016 یک برنامه آزمایشی Pilot Project در انتاریو به اجرا درمی آید که در چارچوب آن اتومبیلهای جدید بدون راننده که به صورت اتوماتیک خود را هدایت می کنند، در جاده های انتاریو به حرکت درمی آیند.
این اتومبیل ها قادر هستند با استفاده از هوش مصنوعی و سیستمی از سنسورها، محیط اطراف خود را شناسایی کنند. این گونه اتومبیل ها و این سیستم جدید، پتانسیل آن را دارند که هم از میزان مصرف سوخت کم کنند، و هم گره های ترافیکی را کمتر کنند و مشکل حواس پرت شدن رانندگان را که علت بسیاری از تصادفات است به حاشیه برانند.
در حال حاضر، نزدیک به 100 کمپانی و انستیتو در انتاریو در صنعت اتومبیل های بدون راننده و تکنولوژی های مرتبط با آن در حال فعالیت هستند.
اپلی کیشن های شرکت در این طرح آزمایشی از اواخر نوامبر از طریق وب سایت وزارت حمل و نقل انتاریو در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19