پربازدید

ویدیوکووید-19

اتوبوسهای تورنتو نو می شوند

جان توری شهردار تورنتو به اتفاق آمارجیت سوهی وزیر زیر ساخت های کانادا صبح دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تورنتو گفت 1043 اتوبوس نو برای شهر تورنتو خریداری می شود و 695 دستگاه اتوبوس نیز نوسازی می شوند.

برای این کار 492 میلیون دلار توسط شهر تورنتو و 442 میلیون دلار توسط دولت کانادا پرداخت می شود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19