پربازدید

ویدیوکووید-19

ابتکار جدید برای کمک به ناشنوایان در مواقع اضطراری

تصور کنید که برای شما و یا یکی از اعضا خانواده تان مشکلی اورژانسی رخ داده است. احتمالا شما بدون تردید با خدمات امرجنسی کانادا (911) تماس می گیرد و از آنان کمک می خواهید. اما اگر شما قادر به صحبت کردن و یا شنیدن نیستید، این عمل غیرممکن خواهد بود. ساکنین کانادا که دارای مشکلات شنوایی و یا گفتاری هستند به زودی می توانند با ارسال پیامک تلفنی به خدمات امرجنسی کانادا(911)  در مواقع اضطراری کمک بخواهند. تمامی شرکت های تلفن همراه کانادا تا ٢٤ ژانویه ٢٠١٤ مهلت دارند تا این سرویس جدید را به خدمات فعلی خود اضافه کنند. افراد باید شماره تلفن موبایل خود را در کمپانی تلفن همراه شان ثبت نام کنند تا بتوانند از این سرویس جدید استفاده کنند. برای استفاده از این سرویس افراد هنوز می بایست با خدمات اورژانسی کانادا تماس بگیرند و چون شماره آنان ثبت شده است، کارمندان پلیس متوجه می شوند کـه گفتگو با آنان باید بــا استفاده از پیامک ادامه یابد. افراد باید در نظر داشته باشند که این سرویس فقط برای کسانی طراحی شده است که مشکلات شنوایی و یا گفتاری دارند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19