پربازدید

ویدیو

کووید-19

چهل مسمومیت در ۲۴ ساعت

“مردم هر روز می میرند. نباید بیشتر از این صبر کرد.”

صحبت کووید نیست. صحبت مواد مخدر است، و مرگ و میر های ناشی از آن در تورنتو. تورنتو نه تنها در تعداد مرگهای ناشی از کووید بلکه در تعداد مرگهای ناشی از اور – دوز مواد مخدر رکورد دار کاناداست.

رکورد جدید

خدمات امداد رسانی تورنتو در 24 ساعت صبح جمعه 29 ژانویه تا صبح شنبه 30 ژانویه بیشترین تعداد درخولست کمک برای مسمومیت های ناشی از اوپیوید را داشت.

ماموران امداد تورنتو در 24 ساعت مذکور برای کمک به افراد مظنون به اور – دوز در بیش از 40 محل حضور یافتند تا افراد مظنون به اور – دوز را نجات دهند. سه نفر از این مسمومین جانشان را از دست دادند.

ثبت آمار و ارقام اور- دوز اوپیوید  در تورنتو از سال2017 شروع شد. از آن زمان تا کنون سابقه نداشت که سرویس امداد تورنتو با این تعداد تماس و درخواست کمک در طول ۲۴ ساعت رو به روشود.

اداره بهداشت عمومی تورنتو نه فقط باید به مسائل کووید رسیدگی کند بلکه باید بر مسائل مربوط به اعتیاد و اور- دوز هم نظارت کند.

این نهاد روز شنبه  ۳۰ ژانویه با صدور بیانیه خبری گفت: “صدمات و اندوهی که مسمومیت های ناشی از اور – دوز مواد مخدر متوجه مردم کرده قابل اندازه گیری نیست.”

این نهاد   قبل از آن، در روز جمعه   بیست و نهم ٰ ژانویه گزارش داده بود که دسامبر 2020 با 34 مرگ ناشی از اور – دوز رکورد ماهانه را شکسته.

در ماه ژانویه این روند تکاندهنده ادامه پیدا کرده. آمار و ارقام اولیه حاکی است که از اول تا 26 ژانویه بخش خدمات امداد تورنتو 30 تلفن دریافت کرده که در آنها مرگهای مشکوک به اور – دوز گزارش شده. نهاد بهداشت عمومی تورنتو می گوید واحد ویژه  شناسایی مواد مخدر، در چند ماه اخیر متوجه وجود مواد مخدر “بسیار قدرتمند” در سطح خیابانها شده که در زنجیره  زیرزمینی مواد مخدر غیر منتظره است.

درخواست از مردم

نهاد بهداشت عمومی تورنتو از مردم خواسته  در صورت رو به رو شدن با اور – دوز از داروی خنثی کننده naloxone استفاده کنند و با 1-1-9 تماس بگیرند.

به گزارش کندین پرس، تعداد تماسهای تلفنی اور- دوز با خدمات امداد پزشکی در سال 2020  ، نسبت به 2019، نود درصد افزایش داشته. از اینجا کاملا روشن می شود که پندمیک کووید بحران اوپیوید را تشدید کرده.

جو  کرسی Joe Cressy رئیس بورد بهداشت عمومی تورنتو روز یکشنبه سی ژانویه بیانیه ای بیرون داد و گفت تعداد درخواستهای کمک روز جمعه (40 تماس) یک رکورد ویرانگر برای تورنتو است.

واحد بهداشت عمومی تورنتو از کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند درخواست کرد که مواد را در حضور شخص دیگر و یا در سایت های نظارت بر مصرف مواد مصرف کنند، و در این موارد حتما ماسک به صورت داشته و فاصله دو متر را رعایت کنند.

رئیس هیئات مدیره بهداشت عمومی تورنتو از هر سه سطح دولتی – فدرال، استانی و شهرداری – درخواست کرده که برای پیدا کردن راه حلهای جدید سرمایه گذاری کنند. او گفت:” مردم دارند می میرند، نمی توان بیشتر از این صبر کرد.”

اگر کسانی فکر خودکشی به ذهنشان خطور کرده و یا در بحران روحی گرفتارند می توانند با شماره زیر تماس بگیرند. www.crisisservicescanada.ca

1-833-456-4566

آمار تکاندهنده : مرگ های ناشی از مصرف اوپیوید در کانادا

  • از اپریل تا جون 2020 که موج اول بحران کووید در کانادا به اوج رسید، 1628 مرگ مرتبط با مصرف اوپیوید در کانادا گزارش شده که نسبت به سه ماهه ژانویه تا مارچ 2020 بیش از 58 درصد افزایش نشان می دهد.
  • –          97 درصد از مرگهای ناشی از اوپیوید در کانادا که در فاصله ژانویه تا جون 2020 روی داده، تصادفی (ناآگاهانه و بدون قصد قبلی ) بوده.
  • –          77 درصد مرگهای ناشی از اپیوید که در ژانویه تا جون 2020 روی داده، به مردهای 20 تا 49 ساله تعلق داشته.
  • در 75 درصد مرگهای اپیوید که از ژنویه تا جون 2020 در کانادا روی داده، ماده فنتانیل Fentanyl دخالت داشته.
  • از ژانویه 2016، تا جون 2020 جمعا 17602 مرگ مرتبط با مصرف اوپیوید در کانادا روی داده (تقریبا سالی چهار هزار نفر)

منبع : وب سایت دولت کانادا

https://health-infobase.canada.ca/substance-related-harms/opioids-stimulants/

https://cmha.ca/news

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139191بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19