پربازید

ویدیو

کووید-19

ائتلافی از سیاستمداران علیه «لایحه سکولاریسم» کبک

لایحه ممنوع کردن پوشش و نشانه های مذهبی برای کارکنان بخش عمومی کبک، منتظر تصویب در مجلس کبک است، اما اعتراض به این لایحه نیز شدت گرفته.

روز یکشنبه در مونتریال ائتلافی از سیاستمداران فدرال، استانی و شهری در اجتماعی با حضور رهبران کامیونیتی ها و مردم گرد آمدند تا مخالفتشان با آنچه که به 

Secularism Bill معروف شده اعلام کنند؛ آنها این لایحه را تبعیض آمیز و ناقض قانون اساسی کانادا خواندند.

به گزارش کندین پرس، صدها نفر در این اجتماع حضور داشتند. 

آنتونی هاوس فادر یکی از حداقل پنج نماینده لیبرالی که در این اجتماع اعتراضی شرکت داشت گفت سیاستمداران مسئولند که مقابل این لایحه که حقوق و آزادی های اساسی ما را تهدید می کند بایستند. 

دیوید بیربنام نماینده مجلس کبک نیز گفت لایحه پیشنهادی دولت کبک مخالف برابری حقیقی است زیرا شهروندان را نابرابر می کند.

تظاهرات اعتراضی دیگری نیز عصر یکشنبه در دان تاون مونتریال برگزار شد. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19