پربازید

ویدیو

کووید-19

آیا کانادا سیستم چایلدکر کبک را مدل قرار خواهد داد!

برنامه چایلد ـ کر استان کبک ممکن است به مدلی برای سراسر کانادا مبدل شود.

استفن پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا این هفته در دانشگاه کوئینز انتاریو گفت سیستم مراقبت از کودکان در کبک را می توان مدلی برای تمام کانادا در نظر گرفت زیرا راه را برای مشارکت هر چه بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی باز می کند.

رئیس بانک مرکزی گفت اگر کمک کنیم زنان، جوانان، بومیان، مهاجران جدید، و افراد دچار محدودیت هر چه بیشتر وارد بازار کار شوند می توانیم نیروی کار کانادا را تا نیم میلیون نفر افزایش دهیم و ظرفیت رشد کشور را به طور دائم بالا ببریم.

پولوز گفت سیستم چایلد کر کبک موجب شده میزان پیوستن زنان جوان به نیروی کار از 74 درصد در 20 سال پیش به 87 درصد در زمان حال برسد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19