پربازدید

ویدیوکووید-19

آیا می دانستید؟ موقعیت ممتاز انتاریو در عرصه صنایع مدرن

* آیا می دانستید که انتاریو در عرصه صنایع هوا ـ فضا در مقام پنجم جهانی است؟
14 کمپانی از 25 کمپانی برتر صنایع هوا ـ فضا دارای فعالیتهای کلیدی در انتاریو هستند.

* آیا می دانستید که صنایع مواد غذایی و نوشیدنی دومین بخش بزرگ تولیدی در انتاریو هستند و فقط از بخش صنایع اتومبیل انتاریو کوچکتر هستند؟

* آیا می دانستید که انتاریو تنها استان ـ یا ایالت ـ در آمریکای شمالی است که هر 5 کمپانی بزرگ صنایع اتومبیل سازی جهان در آن دارای مراکز تولیدی هستند؟ این 5 کمپانی عبارتند از: کرایسلر، فورد، جنرال موتورز، هوندا و تویوتا.

* آیا می دانستید که بخش تکنولوژی پاکیزه Clean Tech در انتاریو دارای سریع ترین رشد در کانادا است؟

* آیا می دانستید که انتاریو در عرصه سرویس های پولی ـ مالی (از نظر تولید ناخالص ملی) در مقام سوم در آمریکای شمالی ـ پس از نیویورک و کالیفرنیا است؟ تورنتو نیز از این نظر در مقام پنجم در آمریکای شمالی و یازدهم در سطح جهان است.

* آیا می دانستیـد انتاریو از نظـر تعداد کمپانی های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، در آمریکـای شمالی دوم ـ پس از کالیفرنیا ـ است؟
تکنولوژی های تولید شده در انتاریو در بیش از 80 درصد ماهواره های ارتباطاتی که تاکنون به هوا فرستاده شده، به کار گرفته شده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19