پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا می توان صددرصد قیمت خانه را وام گرفت؟

هفته گذشته چندین تلفن از شهروندان عزیز داشتم که در مورد گرفتن وام مسکن بدون پیش پرداخت، یعنی دریافت 100 درصد قیمت ملک به صورت وام از بانک سئوال می کردند و لذا لازم دیدم یک بار دیگر در این مورد توضیح دهم:

 1. این وام برای ملکی است که خریدار در آن زندگی کند نه اینکه آن را اجاره دهد.
 2. بانک 95 درصد مبلغ خرید را به صورت وام و 5 درصد بقیه را به صورت نقدی یا اصطلاحاCash Back می پردازد.
 3. نرخ وام حدود 4/60 درصد در حال حاضر است. این نرخ بهره بالا به خاطر 5 درصدی است که بانک پرداخت می کند.
 4. خریدار باید امتیاز کردیتی حداقل 650 و در اکثر بانکها 680 و سابقه پرداختی عالی داشته باشد.
 5. اکثر بانکها حداقل دو سال سابقه کردیتی و حداقل دو کردیت کارت با مبالغی بیش از 2500 دلار مطالبه می کنند. حتی یک بار دیر پرداخت و یا چک برگشتی در 12 ماه گذشته این امتیاز را از بین برده و باعث رد درخواست شما می شود.
 6. همانگونه که ذکر شد این وام عموما برای خریداران بار اول و یا کسانی است که مدتی قبل منزل قبلی خود را فروخته و در حال حاضر صاحب خانه نباشند.
 7. کسانی که تازه وارد هستند و سابقه کردیتی زیر دو سال دارند نمی توانند از این نوع وام استفاده کنند.
 8. سابقه کار حداقل دو سال در کانادا را دارا باشند.
 9. درآمدشان قابل اثبات باشد. صاحبان مشاغل با ارائه سه سال Notice of Assessment که متوسط سه سال به عنوان درآمد محاسبه می شود و در صورتـی کـه درآمـد کافی داشته باشند می توانند از این وام استفاده کنند.
 10. هزینه وکیل و مالیات نقل و انتقال زمین، یعنی 5/1 درصد قیمت خرید، باید در حسابشان موجود باشد. بانکها عموما سه ماه صورتحساب بانکی که نشان دهنده وجود آن در حساب از سه ماه قبل و یا جمع شده از حقوقهای دریافتی باشد را مطالبه می کنند.
 11. این وام به کسانی که سابقه ورشکستگی و یا Consumer Proposal داشته، کردیت خوبی ندارند و یا نمی توانند مدارکی دال بر طول کارشان ارائه دهند تعلق نخواهد گرفت.

امیدوارم اطلاعات فوق برای شهروندانی که کردیت خوب و درآمد کافی دارند اما تا حال به هر علتی نتوانسته اند به اندازه حتی 5 درصد پیش پرداخت جمع کنند راهگشا باشد. توجه داشته باشید که این وام برای تازه واردین نیست. پیشنهاد نگارنده آن است که در صورت امکان حداقل 5 درصد پیش پرداخت تهیه فرمایید تا بتوانید از نرخهای معمولی که بسیار پایین هستند بهره مند شوید.

شایعاتی بود مبنی بر کاهش بیشتر نرخ توسط بانک مرکزی که رئیس آن این هفته تاکید کرد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا اقتصاد به سوی بهبودی است و حال، بعضی از اقتصاددانان صحبت از افزایش نرخ تا پایان امسال می کنند. نظر نگارنده این بوده که خارج از همه این گزارشات، هر زمان که شما می توانید باید خانه تان را خریداری کنید.

تلفن نگارنده برای راهنمایی و پاسخ به سئوالات شماست و خود آماده انجام وامهای مسکن شما با بهترین شرایط با توجه به وضعیت شماست.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19