پربازید

ویدیو

کووید-19

آیا می توان دو واکسن فلو و کرونا را همزمان زد؟

پژوهشگران بریتانیایی می گویند دریافت همزمان واکسن های کرونا و فلو مشکلی ندارد و تأثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن نمی گذارد

بسیاری از کشورها این روزها خود را برای زمستانی سخت آماده می کنند که می تواند با اوجگیری بیماری فلو همراه باشد. سال گذشته در اغلب کشورها از جمله کانادا تقریباً هیچ اثری از فلو دیده نمی شد و کارشناسان گفتند رعایت مقررات بهداشتی ویژه کرونا نظیر زدن ماسک مانع از پخش ویروس فلو شده.

اما امسال شاید آنگونه نباشد زیرا لاک دان ها تقریباً برداشته و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر شده.

پژوهشی که با رهبری دانشگاه بریستول در بریتانیا انجام شده به این نتیجه رسیده که عوارض جانبی ناشی از تزریق همزمان واکسن فلو و یکی از دو واکسن فایزر یا استرازنکا اندک تا ملایم بوده است.

نتایج این پژوهش در اختیار کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی قرار گرفته تا برای واکسیناسیون علیه کرونا و فلو برنامه ریزی کنند. ۹۷ درصد از شرکت کنندگان در این آزمایش گفته اند که مایلند دو واکسن کرونا و فلو را همزمان دریافت کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19