پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا می توان از دو واکسن جداگانه برای هر نفر استفاده کرد؟

تا کنون چندین واکسن برای مصونیت در مقابل ویروس کووید تولید شده اند که کشورها یک، دو یا شاید هم سه نوع آنها را برای استفاده تائید کرده باشند. حال سوال این است: اگر همه این واکسنها برای مصونیت در مقابل ویروس کووید است، آیا می توان ترکیبی از آنها را استفاده کرد؟ به عبارت دیگر دوز اول را از این واکسن زد و دوز دوم را از آن؟ آیا چنین کاری تاثیری بر اثر بخشی واکسنها دارد؟ آیا ترکیب آنها اثربخشی بیشتری دارد؟

دانشمندان بریتانیایی هم اکنون در صددند پاسخ این سوالها را پیدا کنند. آنها از روز پنجشنبه چهارم ژانویه آزمایشی را شروع کرده اند تا ببینند  آیا می شود واکسنها را به صورت مکمل هم استفاده  کرد؟ هشتصد داوطلب در این آزمایش مشارکت دارند.

در این آزمایش از واکسنهایی استفاده می شود که دو دوزی هستند، نظیر فایزر و استرازنه کا. هر یک از این واکسنها چنان تولید شده اند که باید به صورت دو دوز، با فاصله چند هفته از هم، تزریق شوند. دانشمندان بریتانیایی در این برنامه آزمایشی از دو واکسن استرازنه کا و فایزر استفاده می کنند، به این ترتیب که برای دوز اول از واکسن فایزر استفاده می کنند و برای دوز دوم از واکسن استرازنه کا (و یا برعکس).

هر یک از این دو واکسن با تکنولوژی متفاوتی تولید شده و هنوز معلوم نیست ترکیب آنها اثر بخش باشد و در نتیجه نهایی تغییری ایجاد نکند. در صورتی که نتیجه این آزمایش موفقیت آمیز باشد، کمک بزرگی خواهد بود برای مقابله با کمبود هر یک از این واکسنها زیرا واکسن دیگر را می توان جانشین آن کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139346بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19