پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا ممکن است به طور همزمان به دو سویه مختلف کرونا مبتلا شویم؟

مبتلایان به ویروس کرونا نباید تصور کنند که فقط به یک سویه ویروس کرونا دچار شده اند. بر اساس دو پژوهش تازه، افراد ممکن است به طور همزمان به بیش از یک سویه کرونا مبتلا شوند.

نتایج یکی از این دو پژوهش در ماه ژانویه و نتایج دیگری درماه فوریه بیرون آمد.

پژوهشگران این دو پژوهش می گویند شواهدی در دست دارند که نشان می دهد بعضی از افراد مبتلا به ویروس، در همان هنگام بیماری، سویه ضعیفتری از این ویروس را هم در بدنشان داشته اند، اما سویه ضعیف تر خود را از سیستم ایمنی این افراد مخفی کرده بود، و سویه دوم که قویتر بوده آنها را بیمار کرده و از پا انداخته.

به گفته این پژوهشگران، ورود بیش از یک سویه به بدن بیمار سبب می شود که فرد مبتلا به آسانی از این ویروس خلاصی پیدا نکند.

کاپیل گوپتا Kapil Gupta که رهبری پژوهش اول را به عهده داشته می گوید: «بعضی از این سویه ها در زمانی که بدن مشغول مبارزه با سویه قویتر است خود را در کلیه یا طحال مخفی می کنند.»

با این حال، پژوهشگران می گویند اگرچه مبارزه همزمان با دو سویه برای بیمار سختتر است، اما در مجموع ترکیب دو سویه باعث می شود که شدت بیماری کرونا در فرد مبتلا کمتر باشد. البته همین پژوهشگران تأکید کرده اند که احتمال ابتلای همزمان به دو سویه بسیار نادر ولی امکانپذیر است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=161693بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19