پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا دوباره به ایران حمله اینترنتی انجام شده است؟

هفته گذشته وب سایت F-Secure.com که در زمینه ویروس های کامپیوتری فعالیت دارد ادعا کرد که ایمیل هایی از سازمان انرژی اتمی ایران AEOI در مورد حمله اینترنتی دریافت کرده است.
ایمیل ها توسط یک کارشناس انرژی اتمی ارسال شده و در آنها ذکر شده که شبکه  کامپیوتری اتوماسیون در نطنز و قم مختل شده اند.
در ایمیل ها ذکر شده که چندین کامپیوتر آنان در نیمه شب اقدام به پخش موسیقی
Thunderstruck با صدای بلند کرده اند.
وب سایت F-Secure.com توضیحات بیشتری در مورد صحت حمله اینترنتی به تجهیزات کامپیوتری مستقر در مراکز انرژی اتمی ایران منتشر نکرد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19