پربازدید

ویدیوکووید-19

آیا تبلیغ و بازاریابی برای ماری جوانای قانونی آزاد خواهد بود؟

دولت لیبرال کانادا آماده می شود تا قبل از شروع تابستان لایحه قانونی کردن ماری جوانا را به پارلمان ببرد.

دست اندرکاران مجاز تولید و توزیع ماری جوانا منتظرند ببینند آیا این لایحه به آنها اجازه تبلیغ محصولشان را می دهد یا خیر.

قبلن کمیته تعیین شده از سوی دولت فدرال توصیه کرده بود که بسته بندی ها به صورت ساده Plain و تبلیغات به صورت محدود باشد، چیزی شبیه سیگار و تنباکو. اما تولیدکنندگان ماری جوانای پزشکی که دارای لایسنس هستند استدلال می کنند که ماری جوانا به خطرناکی سیگار نیست و نامگذاری و بازاریابی برای پیشگیری از مراجعه مشتریان به بازار سیاه ضروری است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19