پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا این زن را که در ریچموندهیل پیدا شده می شناسید؟

پلیس تورنتو در تلاش است تا مشخصات زن ناشناسی را که در کلانشهر تورنتو پیدا شده معلوم کند.

این زن صبح دوشنبه، به دنبال گزارش مردم، توسط پلیس منطقه یورک در ریچموندهیل پیدا شده.

به گفته پلیس، این زن لباس مناسب زمستان به تن نداشته و به نظر می‌آید که برای مدتی در خارج از خانه و بدون سرپناه بوده.

به نظر می‌آید که این زن قادر به سخن گفتن نیست.

پلیس با انتشار عکسی از این زن، از عموم مردم برای شناسایی او کمک خواسته.

مشخصات ظاهری زن ناشناسی که در ریچموندهیل پیدا شده ـ توئیت پلیس منطقه یورک

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180593بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19