پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا آماده اید؟ تراک های بدون راننده به زودی به کانادا می آیند

تراک های بدون راننده به زودی در جاده های کانادا ظاهر خواهند شد، و به گفته یکی از کارشناسان، تاثیر عمیقی بر زندگی روزمره خواهند داشت.

سی بی سی در گزارشی نوشته کمپانی معروف تسلا که به خاطر تولید اتومبیل های برقی معروف است، یکی از کمپانی هایی است که در حال خلق اتومبیل هایی هستند که قادرند بدون سرنشین، خود را در جاده ها هدایت کنند.

کارشناسان می گویند تراک های بدون راننده زندگی همه را عوض خواهند کرد، در حالی که بیشتر کانادایی ها هنوز خود را آماده نکرده اند.

کارشناسان می گویند صنعت تولید اتومبیل ها و تراک های بدون راننده، پنج برابر عظیم تر از بیزنس تلفن های هوشمند خواهد بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19