پربازید

ویدیو

کووید-19

آژانس داروی اروپا خواستار تزریق واکسن مدرنا به 12 تا 17 ساله ها شد

آژانس داروی اروپا توصیه کرد واکسن مدرنا برای استفاده در نوجوانان 12 تا 17 سال مورد تائید قرار بگیرد.

آژانس داروی اروپا گفت مطالعه انجام شده روی 3700 کودک و نوجوان در این گروه سنی نشان داد که انتی بادی ایجاد شده در بدن این کودکان (پس از تزریق واکسن مدرنا) با بزرگسالان قابل مقایسه است.

کمپانی مدرنا از کانادا درخواست کرده که استفاده از این واکسن را در افراد زیر 18 سال  مورد تائید قرار دهد. در حال حاضر تنها واکسن تائید شده برای گروه سنی 12 تا 17 سال واکسن فایزر است.

هر دو کمپانی فایزر و مدرنا آزمایش واکسنهایشان را روی کودکان شش ماهه تا یازده ساله آغاز کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19