پربازدید

ویدیوکووید-19

آهوان کوهی شهرکی در نواسکوشیا را اشغال کرده اند

این روزها در شهرک «ترورو» Truro در استان نواسکوشیا به هر سو نگاه کنی آهوی کوهی می بینی و هر روز هم بر تعداد این حیوانات در خیابانها و باغها و پارکها اضافه می شود.

تعداد آهوان کوهی deer در این شهر کوچک که در مرکز استان نواسکوشیا واقع شده چنان زیاد شده که مقامات به فکر چاره افتاده اند و می خواهند از روشهای پیشگیری از حاملگی استفاده کنند.

کندین پرس می گوید حتی صحبت از انتقال دسته جمعی آنها Cull به میان آمده.

مسئولان شهرداری این شهر مشکل اصلی را در غذا دادن مردم به این حیوانات می دانند و می گویند قانونی که غذا دادن به این حیوانات را ممنوع کرده bylaw باید با جدیت بیشتری به اجرا درآید.

آنها همچنین می خواهند از طریق جلوگیری از حاملگی، مانع از افزایش تعداد این حیوانات شوند اما این پروسه چند سال به طول می کشد.

در بعضی از شهرهای دیگر کانادا برای کم کردن تعداد حیوانات از روش جابجایی و یا شکار انبوه استفاده شده اما مسئولان «ترورو» می گویند این اقدام خیلی رادیکال است و تنها به عنوان آخرین چاره در نظر گرفته می شود.

قرار است شهرداری در یک گردهمایی نظرات مردم را بشنود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19