پربازید

ویدیو

کووید-19

آنلاین و رایگان با شگفتی های زمستانی منطقه یورک آشنا شوید

زیبایی های زمستان کانادا را حتی پاندمی کرونا نمی تواند پنهان کند.

طبیعت کانادا در زمستان شگفت انگیز است. منطقه یورک نیز از این قاعده مستثنی نیست.

برای آشنایی با زیبایی های شگفت انگیز منطقه یورک، برنامه ای به صورت آنلاین در تاریخ ۲۰ ژانویه برگزار می شود.

در این برنامه با چگونگی زندگی حیوانات در زمستانهای سرد و یخزده آشنا می شوید.

این برنامه از طریق زوم Zoom اجرا می شود و کلیه افراد شش سال به بالا می توانند در آن شرکت کنند. شرکت در این برنامه رایگان است.

برای ثبت نام به این وبسایت مراجعه کنید.

بعد از ثبت نام لینکی برای پیوستن به این وبینار برایتان ارسال خواهد شد.

کی: پنجشنبه ۲۰ ژانویه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ بعدازظهربیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19