پربازدید

ویدیو

کووید-19

آموزش رایگان دانشگاهی در انتاریو کنسل شد

دولت پراگرسیو کانسروتیو انتاریو برنامه تحصیل رایگان دانشگاهی برای خانواده های کم درآمد را حذف می کند، و در عین حال 10 درصد از شهریه های دانشگاهها و کالج ها کم می کند.

به گزارش کندین پرس، مرلی فولرتون Merrliee Fullerton  وزیر کالج ها و دانشگاههای انتاریو روز پنجشنبه گفت برنامه Ontario Students Assistance Plan غیرقابل تداوم شده بود و وقت آن است که دوباره بر کمک به دانشجویانی که نیاز مالی شدید دارند تمرکز شود.

دولت لیبرال سابق، تعداد گرنت های دانشجویی را افزایش داده بود و تحصیل در کالج ها و دانشگاهها برای دانشجویان خانواده های کم درآمد را رایگان کرده بود.

بازرس کل انتاریو ماه گذشته گفت که برنامه های دولت قبل موجب شده این هزینه ها برای دولت 25 درصد افزایش یابد و به 2 میلیارد دلار برای سال تحصیلی 2021ـ2020 برسد.

به گزارش کندین پرس دولت داگ فورد سعی دارد کسری بودجه را (که بین 12 میلیارد تا 14 میلیارد تخمین زده شده) کاهش دهد. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88488بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19