پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمریکا بوستر فایزر را برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله مجاز کرد

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA روز دوشنبه استفاده از دوز سوم واکسن فایزر را برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال مجاز اعلام کرد و حداقل فاصله برای دریافت بوستر را از ۶ ماه به پنج ماه کاهش داد.

این سازمان همچنین تزریق دوز سوم را به کودکان پنج تا یازده ساله ای که سیستم ایمنی شان ضعیف است مجاز شناخت.

این درحالی است که موارد ابتلا به امیکرون در آمریکا به نحو سرسام آوری رو به افزایش است و همزمان کودکان مدرسه ای پس از تعطیلات سال نو از این هفته به مدرسه باز می گردند.

بعضی از بیزنسها و مدارس آمریکا در روز دوشنبه به علت بیماری و در خانه ماندن نیروی کارشان تعطیل بودند.

دولت آمریکا از کسانی که قبلاً واکسینه شده اند درخواست کرده بوستر دریافت کنند و ازکسانی که هنوز واکسینه نشده اند خواسته که خود را واکسینه کنند.

تعداد مبتلایان جدید روزانه در آمریکا طی هفت روز گذشته دو برابر شده و به روزی ۴۵۰ هزار نفر رسیده. تاکنون ۶۲ درصد جمعیت آمریکا خود را به طورکامل واکسینه کرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159614بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19