پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمریکا به تعداد بیشتری از شهروندان افغانستان پناهندگی می دهد

آمریکا تعداد شهروندان افغانستان را که می خواهد از افغانستان به آمریکا منتقل کند هزاران نفر افزایش داد.

وزارت خارجه آمریکا می گوید دامنه پذیرش افغان های واجد شرایط را به آمریکا گسترش می دهد و تعداد پناهندگان را هزاران تن بیشتر می کند.

کارکنان سابق و کنونی رسانه ها و سازمان های خبری آمریکایی در افغانستان ، و کارکنان سازمان های امداد و توسعه که بودجه شان را آمریکا تامین می کرده ، و تعداد بیشتری از کارکنان کنونی و سابق دولت آمریکا در افغانستان واجد شرایط پناهندگی به آمریکا شناخته خواهند شد.

قرار است تمامی نیروهای آمریکایی تا پایان ماه آگوست افغانستان را تخلیه کنند.

همزمان با این تغییر و تحولات حملات خشونت بار طالبان در افغانستان در حال افزایش است.

افغانستانیهایی که با ارتش و سفارت کانادا همکاری می کردند به کانادا آورده خواهند شد

به دنبال آمریکا ، کانادا نیز اعلام کرده که مسیر پذیرش افغانستانی هایی را که با نیروهای کانادایی در آن کشور همکاری می کردند هموار می کند.

از مدتها قبل نیروهای کانادایی که در افغانستان خدمت کرده اند به دولت کانادا فشار می آوردند که راه پذیرش این دسته از افغانها را هموار کند.

در پی توافق آمریکا و طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شرایط دشواری برای افغانستانی هایی که به عنوان مترجم و دستیار برای نیروهای آمریکا و کانادا کار می کردند پیش آمده و زندگی آنها در معرض تهدید طالبان قرار گرفته.

این روزها نیروهای طالبان به سرعت در حال گسترش قلمروهای تحت کنترل خود هستند.

دولت فدرال کانادا اعلام کرد که علاوه بر مترجمان، افغان هایی که به عنوان آشپز، راننده و مشابه آن توسط سفارت کانادا در افعانستان استخدام شده بودند نیز از تسهیلات ویژه مهاجرتی برخوردار خواهند شد. وزرای دولت کانادا گفتند که تیمهایی از کانادا هم اکنون در افغانستان مشغول شناسایی متقاضیان هستند. این وزرا نگفتند که این دسته از شهروندان افغانستان چگونه به کانادا آورده خواهند شد، زیرا نگران امنیت جانی آنها هستند.

زمان آمدن این متقاضیان نیز مشخص نشده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149752بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19