پربازدید

ویدیوکووید-19

آمریکا از دست کانادا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد

دولت دانلد ترامپ به خاطر تعرفه های تلافی جویانه کانادا علیه محصولات  آمریکایی، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.

اوایل ماه جاری دولت کانادا یک رشته تعرفه های تلافی جویانه بر محصولات وارداتی از آمریکا وضع کرد. علت آن بود که آمریکا بر واردات پولاد و آلومینیوم از کانادا تعرفه بسته است.

کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا تعرفه های آمریکا را توجیه ناپذیر و غیرقانونی خوانده. آمریکا این تعرفه ها را  با ادعای تهدید امنیتی بودن کانادا برای آمریکا وضع کرده. در تلافی تعرفه های آمریکا، کانادا نیز 16.6 میلیار دلار تعرفه بر واردات از آمریکا بست.

دولت آمریکا روز دوشنبه  گام جدیدی در جنگ تجاری علیه کانادا برداشت و علیه کانادا به سازمان تجارت جهانی  WTO شکایت برد. این شکایت علیه اتحادیه اروپا، چین، مکزیک و ترکیه نیز می باشد.

مهمترین بخش تجارت بین کانادا و آمریکا، بخش اتومبیل است که دولت دانلد ترامپ تهدید کرده بر واردات اتومبیل و قطعات آن از کانادا به آمریکا نیز تعرفه خواهد بست، که اگر چنین شود جنگ تجاری وارد مرحله پر آسیبی می شود که اصلا به سود نیروی کار و اقتصاد دو کشور نیست.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19