پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمدند، شلیک کردند و گریختند

تیراندازی یکشنبه شب در یکی از خیابانهای مونتریال، منجر به مرگ دختر پانزده ساله شد.

به گفته پلیس، این دختر نوجوان همراه با شخص دیگری داخل اتومبیلی که متوقف بود نشسته و مشغول صحبت با افرادی بودند که در پیاده رو ایستاده بودند  که در این هنگام از داخل اتومبیل دیگری به سوی آنها شلیک می شود. در این تیراندازی دختر پانزده ساله و مرد 21 ساله ای که در پیاده رو ایستاده بود مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.

جوان 21 ساله که در ناحیه بالای بدن گلوله خورده بود موفق می شود از محل دور شود و کمی دورتر پناه بگیرد. این فرد را درحالی که بهوش بود و قادر به حرف زدن ، به بیمارستان می رسانند. اما صبح دوشنبه پلیس مونتریال اعلام کرد که دختر پانزده ساله به علت جراحات شدید جانش را از دست داد.

اتومبیلی که از داخل آن شلیک شده بود از محل می گریزد. دو نفر داخل این اتومبیل بودند  ولی ماسک به چهره داشتند و به همین دلیل شاهدان قادر به ارائه اطالاعات چندانی در باره مشخصات آنها نبودند. حادثه در محله سنت لئونارد در شمال شرقی موتتریال روی داد. این پنجمین قتل سال جاری در مونتریال بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139542بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19