پربازدید

ویدیوکووید-19

آمار و ارقام جدید کرونا در انتاریو

مثل اینکه کرونا نمی خواهد با عدد صد خداحافظی کند. تعداد مبتلایان روزانه کرونا در انتاریو در حیطه عدد 100 جا خوش کرده.

جدیدترین ارقام که مربوط به 24 ساعت منتهی به نیمروز چهارشنبه نوزده آگوست می شود چنین است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 102 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 40972 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: صفر

ـ جمع درگذشتگان تاکنون: 2792 نفر

ـ تعداد تستهای انجام شده در روز سه شنبه‌: 25642 نفر

ـ تعداد بیماران بستری در بیمارستانها، بخش آی سی یو و متصل به ونتیلیتور ثابت مانده.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19