پربازدید

ویدیوکووید-19

آمار مبتلایان انتاریو

روز سه شنبه ۸۲۷ بیمار جدید در انتاریو شناسایی شد. همچنین چهار مرگ جدید گزارش شد.

از ۸۲۷ بیمار جدید، ۳۵۵ نفر از تورنتو، ۱۶۹ نفر از منطقه پیل، ۸۹ نفر از منطقه یورک، و ۵۸ نفر از اتاوا هستند. تعداد تست های انجام شده نیز به تقریباً نصف ظرفیت کاهش پیدا کرده.

جدیدترین ارقام به قرار زیر است:

ـ تعداد بیماران جدید: ۸۲۷ نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان انتاریو تاکنون: ۷۲۰۵۱ نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: ۴ نفر

ـ جمع تعداد مرگهای انتاریو تاکنون: ۳۱۰۳ نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان ها: ۳۱۲ نفر

ـ تعداد افراد بستری آی سی یو: ۷۵ نفر

ـ تعداد افراد متصل به ونتیلیتور: ۵۲ نفر

ـ تعداد تست های انجام شده در روز دوشنبه: ۲۴ هزار نفر

ـ متوسط تعداد روزانه در هفت روز گذشته (کمی افزایش یافته): ۸۷۹ نفر

ظرفیت تست گیری در انتاریو تقریباً روزی ۴۵ هزار نفر است، ولی به دلایلی که مشخص نشده در هر یک از دو روز گذشته کمتر از ۳۰ هزار تست گرفته شده.

کاهش تست های روزانه سبب افزایش نرخ پاسخ‌های مثبت شده به طوری که ۳.۴۵ درصد از تست ها پاسخش مثبت بوده. نرخ بالای ۲.۵ درصد نگران کننده است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19