پربازدید

ویدیوکووید-19

آمار جدید کرونا در انتاریو

جدیدترین آمار کرونا که صبح پنجشنبه چهارم جون منتشر شد به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان روزانه جدید: 356 نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: 29403 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 45 نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان: 2357 نفر

ـ تعداد افراد بهبود یافته: 23 هزار نفر

ـ تعداد تست‌های انجام شده در روز چهارشنبه بیش از20  هزار

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19