پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمار ابتلای کودکان به کرونا در آمریکا به سطح بیسابقه ای رسید

در آمریکا مشکل نو ظهور تعداد بالای ابتلا در میان کودکان و نوجوانان است بخصوص که شدت بیماری و تعداد بستری ها نیز در کودکان و نوجوانان بیشتر شده.

تعداد مبتلایان جدید در آمریکا اکنون به روزی بالای 120 هزار نفر رسیده که از ژانویه گذشته تا کنون بیسابقه است. دلیل اصلی این وضعیت سویه دلتاست. با توجه به اینکه کمتر از یکماه دیگر مدارس باز می شوند، موضوع مراقبت از کودکان و نوجوانان اهمیت حیاتی یافته.

در کانادا

در کانادا خوشبختانه تعداد ابتلاها و شدت بیماری ها و تعداد بستری ها در میان کودکان و نوجوانان بسیار بسیار کمتر از آمریکاست. یکی از دلایل وخیم بودن پندمیک در آمریکا، تعداد پائین واکسیناسیون ها و استفاده کمتر از ماسک و رعایت نکردن فاصله اجتماعی در ایالتهای جنوب و جنوب شرقی است. بیشترین تعداد ابتلاها و بستریها نیز در همین ایالت ها گزارش می شود.

صبح جمعه 71500 بیمار کرونا در بیمارستانهای آمریکا بستری بودند.

تعداد مرگها نیز به روزی بالای 600 نفر رسیده.

بیمارستان کودکان تورنتو که یکی از بزرگترین بیمارستانهای مخصوص کودکان در جهان است می گوید در روزهای اخیر هیچ افزایشی در تعداد کودکان مبتلا به کرونا مشاهده نکرده است. به نظر کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این تفاوت، میزان بسیار بیشتر واکسیناسیون در کاناداست. متخصصان هنوز با واکسینه کردن کودکان زیر 12 سال موافقت نکرده اند. بنابر این طبیعی است که کودکان بیشتر در معرض خطر باشند. واگیری بسیار سریعتر و بیشتر سویه دلتا از عواملی است که ریسک را برای کودکان بالا برده. بنابر این در محافظت از کودکان هر چه بیشتر کوشا باشید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152466بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19