پربازدید

ویدیوکووید-19

آماری که همه انتاریویی ها در مورد حوادث رانندگی باید بدانند

چهارشنبه 4 اپریل 2012 پلیس انتاریو (OPP) آمار سال گذشته را منتشر کرد.

پلیس می گوید اغلب آمارها رو به کاهش است و در دو سال گذشته بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر جریمه (Charge) شده اند که هر کدام از آنها خطری برای جان رانندگان و مردم بوده اند.
تعدادی از آمارهای سال 2011 پلیس انتاریو به شرح زیر است:
– کشته شدن 285 نفر در تصادف با وسایل نقلیه موتوری (سال 2010 این آمار 328 نفر بوده است)
– تعداد 260 تصادف مرگبار (Fatal) وسایل نقلیه (سال 2010 این آمار 296 مورد بوده است)
– رانندگی در حال مستی در 55 مورد منجر به مرگ شد. (سال 2010 این آمار 78 مورد بوده است)
– نبستن کمربند ایمنی سرنشینان در 71 مورد باعث مرگ شده (در مقایسه با 93 فقره در سال 2010) البته مرگ به علت سرعت غیر مجاز و حواس پرتی راننده کاهش جزیی در سال 2011 دارد.
– جان دادن 22 نفر در حوادث دریایی (آمار سال 2010 به میزان 28 نفر بوده است.)
– مرگ 15 نفر در تصادف با اسنومبیل Snowmobile (آمار سال 2010 برابر 25 نفر بوده است)
– کشته شدن 14 نفر در اثر خودروهای برون جاده ای Off – Road (در سال 2010 این حوادث 17 قربانی داشت)
– جریمه کردن 610.390 نفر در بزرگراه ها و آب راه های تحت کنترل OPP (در مقایسه با 612.419 جریمه در سال 2010)
نکته: آمار فوق مربوط به OPP است و آمار پلیس شهرداری ها در آن قرار ندارد.
منبع:NewsWire

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19