پربازدید

ویدیو

کووید-19

آلمان، فرانسه،ایرلند وهلند نیز استفاده از واکسن استرازنکا را متوقف کردند

در یکی دو روز گذشته چهار کشور دیگر استفاده از واکسن استرازنکا را موقتا به حالت تعلیق درآوردند تا بررسی های بیشتری انجام شود.

هفته گذشته چندین کشور اروپایی از جمله دانمارک ،نروژ و آیسلند استفاده از این واکسن را متوقف کردند. علت آن بود که در نروژ گزارشهایی از موارد جدی لختگی خون در افرادی که واکسن استرازنکا  دریافت کرده بودند به گوش رسیده بود.

دو کشور ایرلند و هلند نیز در یکی دو روز گذشته دست به اقدام مشابهی زدند. مسئولان پزشکی این دو کشور تاکید کرده اند که هنوز هیچ رابطه اثبات شده ای میان این واکسن و لختگی خون مشاهده نشده است.

آلمان و فرانسه روز دوشنبه به این جمع پیوستند.

کمپانی استرازنکا می گوید به همه اطمینان می دهد که بر اساس شواهد علمی روشن این واکسن امن و سلامت است.

وزارت بهداشت کانادا  می گوید هیچ نشانه ای از ارتباط بین این واکسن و لختگی خون دریافت نکرده و بنابراین دلیلی ندارد که استفاده از این واکسن را متوقف کند. جاستین ترودو نخست وزیر روز دوشنبه گفت کانادا اوضاع را به دقت زیر نظر دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19