پربازید

ویدیو

کووید-19

آلبرتا تزریق واکسن آسترازنکا را متوقف می کند

روزنامه گلاب اند میل گزارش داد که آلبرتا تزریق واکسن آسترازنکا را متوقف می کند.

این روزنامه به نقل از ستاد ویژه واکسیناسیون آلبرتا گفت از این پس تزریق دوز اول این واکسن متوقف خواهد شد. یکی از دلایل تصمیم، فراهم بودن مقادیر بیشتری از واکسنهای فایزر و مدرناست.

به گزارش کندین پرس، کریستین کلاین از مدیران این ستاد گفته ارتباط واکسن آسترازنکا با نوع نادری از لختگی خون را در این تصمیم دخیل می داند.

تعدادی از ساکنان آلبرتا دوز اول آسترازنکا را دریافت کرده اند اما مشخص نشده که برای دوز دوم  آنها از چه واکسنی استفاده خواهد شد. آیا دوز دوم از نوع آسترازنکا خواهد بود یا از نوع  فایزر یا مدرنا؟

در نظرسنجی جدیدی که توسط موسسه Legar انجام شده کمتر از نیمی از شهروندان شرکت کننده در نظرسنجی نسبت به واکسن آسترازنکا ابراز اعتماد کرده اند . کمترین اعتماد را ساکنان آلبرتا ابراز داشته اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19