پربازدید

ویدیو

کووید-19

آفریقا نگران افزایش مبتلایان کرونا در هند

کرونا در هندوستان همچنان بیداد می کند. خبرها و تصاویر دردناکی از هندوستان مخابره می شود. تعداد مبتلایان جدید به  350 هزار نفر در روز و تعداد مرگها به  سه هزار نفر در روز رسیده.

کولاک کرونای هندوستان در همه جای جهان حس می شود. بسیاری از کشور ها پروازهای  مبدا هندوستان را ممنوع کرده اند. در این میان قاره آفریقا با نگرانی بیشتری اوضاع هند را تعقیب می کند.

آفریقا نگران چیست؟

 آفریقا دو نگرانی دارد:

– ورود گونه هندی ویروس به کشورهای این قاره

-متوقف شدن صادرات واکسن هندوستان

سرپرست مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها در آفریقا می گوید این قاره باید خودش را به سرعت آماده کند ؛ احتمال دارد  سناریوی هندوستان در آفریقا تکرار شود.

دو نکته مهم زیر نگرانی آفریقایی ها را بیشتر می کند:

  • آفریقا با 1.3 میلیارد جمعیت تا کنون فقط 17 میلیون دوز واکسن دریافت کرده.
  • بخش مهمی از واکسن مورد نیاز جهان در هند تولید می شود و این کشور به خاطر فاجعه پندمیک در هفته های اخیر صادرات واکسن از هند را فعلا متوقف کرده.

حال کشور های آفریقایی باید به فکر واردات واکسن از نقاط دیگر باشند، اما کار آسانی نیست.

آفریقا باید هم مراقب  ورود ویروس کرونا از هندوستان باشد و هم به فکر تهیه واکسن از منابع دیگر . این دو مسئله عاجل کافیست که آفریقایی ها با اضطراب مراقب وضعیت پندمیک در هند باشند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144918بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19