پربازدید

ویدیو

کووید-19

آسیب دیدن 41 ساختمان در انفجار نشویل

در انفجار نشویل 41 ساختمان آسیب دیدند که یکی از آنها فرو ریخت. این انفجار مهیب بامداد روز کریسمس در نشویل واقع در ایالت تنسی آمریکا روی داد. گزارشها حاکی است که یک دستگاه اتومبیل آرـ وی در محل وجود داشت که در لحظات قبل از انفجار نوار ضبط شده ای از آن پخش می شد که از انفجار قریب الوقوع بمب خبر می داد و می گفت تا 15 دقیقه دیگر بمب منفجر می شود.

اتومبیل در بخش دور افتاده ای از دان تاون نشویل پارک شده بود.

در این انفجار سه نفر مجروح شدند. پلیس همچنین بقایای بدن انسان در اطراف محل انفجار پیدا کرده که در تلاش است دریابد آیا این بقایا به کسی تعلق دارد که از محل عبور می کرده یا  کسی که داخل اتومبیل بوده. مقامات فدرال آمریکا در حال تحقیق و بررسی هستند تا انگیزه یا هدف این انفجار را پیدا کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:
ـ مرگ عابر پیاده در تصادف بی ویو و میجرمک
ـ آتش سوزی در ریچموندهیل هنگام تولید روغن ماریجوانا
ـ پیکر کریمه محراب رهبر سازمان دانشجویان بلوچ در آبهای دان تاون تورنتو پیدا شد
ـ آتش سوزی در مارکام که منجر به مرگ دو نفر شد مشکوک است

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136322بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19