پربازدید

ویدیو

کووید-19

آسیب به جمجمه سرباز گمنام در مدرسه تورنتو

به جمجمه سرباز گمنام جنگ جهانی اول، در بیرون یکی از مدارس شرق تورنتو آسیب وارد شد…

هیأت امنای مدارس تورنتو Toronto District School Board با منتشر کردن تصویر مربوط در روز دوشنبه 7 نوامبر اعلام کرد که به بنای یاد بود بیرون مجتمع آموزشی مالورن Malvern Collegiate آسیب وارد شده و به اطراف آن طنابهای آبی پیچیده شده است.
مجسمه مذکور، سربازی را نشان میدهد که شمشیری در یک دست و زنجیری در دست دیگر دارد. این مجسمه که سالها پیش نصب شده بود اخیراً تعمیر و بازسازی شد.
لاین پینارد Line Pinard مدیر مجتمع آموزشی مالرون به خبرنگار کندین پرس گفت که دوربین های مدار بسته موفق شدند تصاویر خلافکاران را ضبط کنند. وی میگوید متهمان چهار نفر بوده اند که یکی از آنان بالای مجسمه رفته و به آن آسیب وارد کرده است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19