پربازدید

ویدیو

کووید-19

آسترازنکا خواستار تائید کامل و دائمی از سوی آمریکا شد

آسترازنکا به دنبال دریافت تائیدیه کامل از دولت آمریکاست، منتهی این بار به دنبال تائید دائم به جای تائید موقت و اضطراری است.

هدف آسترازنکا این است که تائید کامل سازمان غذا و داروی آمریکا را در نیمه دوم امسال دریافت کند.

واکسن آسترازنکا تا کنون در بیش از 170 کشور به تائید رسیده.

کمپانی داروسازی آسترازنکا می گوید تا کنون به اتفاق کمپانی های پارتنر خود، بیش از یک میلیارد دوز واکسن به بیش از 170 کشور مذکور تحویل داده است.

واکسن آسترازنکا در کانادا نیز به تائید رسیده ولی بعد از گزارش موارد نادری از لختگی خون در تعداد اندکی از کسانی که آن را دریافت کرده بودند، برخی از مردم در دریافت آن به تردید افتادند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19