پربازدید

ویدیوکووید-19

آزمایش موشک بهینه سازی شده توسط ایران

مقامات ایران روز شنبه چهارم اگوست ادعا کردند که یک موشک بالستیک بهینه شده

upgraded که دقت هدف گیری آن افزایش یافته را با موفقیت آزمایش کردند.
این موشک می تواند اهداف زمینی یا دریایی را هدف قرار دهد.
ایران بهینه سازی موشک  ها را در اولویت قرارداده و مدعی است که این موشک ها می توانند اسرائیل و پایگاه های آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار دهند.
پنتاگون در ماه جون گزارشی در مورد توان موشکی ایران منتشر کرد و گفت که تکنولوژی موشکی ایران پیشرفت های قابل توجهی داشته است.

اسوشیتدپرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19