پربازدید

ویدیو

کووید-19

آزمایش اتوبوس های برقی جدید تورنتو

مقامات شهر تورنتو امیدوار هستند تا اولین تست اتوبوس های برقی جدید تورنتو در خیابان های این شهر با موفقیت انجام گردد. این اتوبوس های جدید با قیمت 2.١ بیلیون دلار (204 دستگاه)، در خیابان های تورنتو مورد آزمایش قرار نگرفته اند و در حال حاضر در کمیسیون حمل و نقل تورنتو تحت آزمون های داخلی می باشند، اما آنها دو هفته دیگر در شهر آزمایش خواهند شد. هر یک از این اتوبوس های جدید ٣٠ درصد از اتوبوس های کنونی دراز تر است. بر اساس اطلاعیه ای در سال ٢٠٠٩، این اتوبوس ها در مقایسه با مدل فعلی قادر به جا به جا کردن دو برابر مسافر خواهند بود. آنها همچنین کمتـر سـر و صدا ایجاد میکننـد و دارای کولر نیز می باشند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19