پربازدید

ویدیو

کووید-19

آزار جنسی در ایستگاه اتوبوس دان میلز

پلیس تورنتو میگوید دختر 22 ساله ای در ایستگاه اتوبوس مورد آزار جنسی یک مرد قرار گرفته است…

ساعت 10 شب جمعه 13 ژانویه در خیابانهای دان میلز- دنیس رخ داد.
ادعا شده که متهم پس از آزار جنسی به خیابان دنیس فرار کرده است.

مشخصات متهم:
– سن حدود 30 تا 35 ساله
– قامت 5-6 یا 5-7 فوت
– هیکل متوسط
– صورت بدون ریش
– پوست زیتونی
– رنگ مو مشکیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19