پربازدید

ویدیوکووید-19

آرش بهرامی و جمع آوری کمک برای YMCA

آرش بهرامی مشاور موفق رشته املاک و مستغلات که دارای سه مدرک فوق لیسانس است، به دنبال آن است که ده هزار دلار برای YMCA  نورت یورک گردآوری کند…

آرش بهرامی با سه مدرک فوق لیسانس، بیزینس من بسیار موفقی است و خدمات فوق العاده ای انجام داده است. با این حال، او همواره یک مشکل داشته است و آن «شنا» بوده است. حادثه ای در ایام کودکی،  باعث شد که او همیشه از آب فاصله بگیرد. ولی اینک او تقریبا هر روز شنا میکند. او تحت آموزش مربیان ورزیده شنا، خود را برای یک مسابقه مهم در ماه مارچ آماده میکند. دلیل اینکار هم این است که میخواهد برای کودکان نیازمند، کمک مالی جمع آوری کند.

آرش بهرامی به سلام تورنتو میگوید: «به سازمان YMCA  نورت یورک قول داده ام که تا سوم مارچ ده هزار دلار کمک مالی جمع آوری خواهم کرد.

این کمک مالی در اختیار کودکان و افرادی قرار خواهد گرفت که بضاعت کافی برای استفاده از برنامه های YMCA  را ندارند.

آرش بهرامی در 12 روز اول تلاش خود بیش از 3600 دلار جمع آوری کرده است.

او از کامیونیتی ایرانی-کانادایی درخواست کرده که در این امر خیر شرکت کنند.

اعضای کامیونیتی ایرانی-کانادایی، از جمله استفاده کنندگان اصلی از برنامه های YMCA  در نورت یورک هستند. بهرامی به سلام تورنتو میگوید در سازمان YMCA  نورت یورک،  خیلی از اوقات فارسی را بیشتر از انگلیسی می شنود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19