پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین پرداخت کمک هزینه کودک کانادا قبل از افزایش، هفته آینده انجام می شود

پرداخت کمک هزینه کودک کانادا (CCB) در روز پنجشنبه 20 جون به حساب والدین واجد شرایط سراسر کشور واریز می شود.

به گزارش blogto، این آخرین باری است که حداکثر کمک هزینه سالانه برای هر کودک زیر شش سال 7437 دلار است و برای هر کودک شش تا 17 سال 6275 دلار است. زیرا پرداخت های CCB از ماه آینده کمی بیشتر خواهد شد.

از سال 2018، دولت کانادا مبالغ کمک هزینه کودک را برای حمایت از والدین در نظر گرفته تا در بحبوحه مخارج بالای زندگی، آنها بتوانند فرزندان خود را تأمین کنند.

حداکثر کمک هزینه سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تعیین می شود. وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا قصد دارد کمک هزینه کودکان را تا 4.7 درصد افزایش دهد.

حداکثر کمک هزینه برای یک کودک زیر شش سال 350 دلار افزایش می یابد و از 7437 دلار به 7787 دلار می رسد. برای کودکان شش تا 17 ساله نیز با 295 دلار افزایش، از 6275 دلار به 6570 دلار می رسد.

هر ماه، این مبلغ معاف از مالیات برای هر کودک زیر 6 سال حدود 650 دلار و برای هر کودک شش تا 17 سال 550 دلار خواهد بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=204087بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19