پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین لحظات زندگی مرد فداکاری که کنار بزرگراه شماره ۹۹ بریتیش کلمبیا زیر گِل و لای ماند و گم شد

این جوان فداکار لحظاتی بعد از آنکه مادرش را نجات داد در زیر گِل و لای ماند و جانش را از دست داد. پیکر او هنوز پیدا نشده.

باران و سیل سنگین بریتیش کلمبیا در چند روز گذشته داستانهای غم انگیز و تراژیکی را رقم زد.

یکی از این داستانهای واقعی به برت دیدریکز Brett Diederichs سی و شش ساله مربوط می شود.

همراه پارتنر و مادرش در بزرگراه شماره ۹۹ به خاطر وضعیت بد ناشی از سیل گیر کرده بودند. آنها با دو اتومبیل بودند. برت همراه مادرش خارج اتومبیل ایستاده بودند که برت ناگهان سر و صداهای عجیبی شنید و متوجه شد که گِل و لای از بالای تپه مجاور بزرگراه به پائین سرازیر شده. او بلافاصله بخود آمد و متوجه شد که قضیه جدی است.

ادامه داستان را از زبان کریستین دیدریکز خواهر برت بخوانید:

«آنها صدای واقعاً بلند و عجیبی شنیدند. زمین میلرزید. آخرین چیزی که مادرم به یاد می آورد این است که برت فریادکشان به او گفت: «مامان، برگرد تو ماشین.» مادرم همین کار را کرد و سریعاً به داخل اتومبیلش برگشت. اما برادرم برت نتوانست و در یک آن گِل و لای او را با خود برد.»

برت دیدریکز Brett Diederichs کنار پارتنرش مدیسون Madison Van Rijn (عکس از خانواده دیدریکز)
برت امدادگر بود

برت میان رستورانهای تورنتو چهره کاملاً شناخته شده ای بود.

او پنجمین کسی است که در جریان حرکت زمین و گِل و لای ناشی از سیل پانزده نوامبر در بزرگراه شماره ۹۹ جانش را از دست داده. سیل مهیب هفته گذشته در بریتیش کلمبیا سبب ریزش زمین در اطراف چند بزرگراه این استان شد که بیشترین صدمه به بزرگراه شماره ۹۹ وارد آمد.

ریزش سنگین باران که در چندین سال گذشته بیسابقه بود، حجم عظیمی از سنگ و خاشاک را مستقیماً به سمت اتومبیل ها و افرادی که در بزرگراه منتظر باز شدن راه ایستاده بودند سرازیر کرد.

برت و پارتنر قدیمی اش مدیسون ون رین Madison Van Rijn  همراه برندا مادر برت در حال سفر به ویکتوریا برای اسکان در خانه جدیدشان بودند که این فاجعه اتفاق افتاد. فروش خانه مادرش درست روز قبل تکمیل و به اصطلاح close شده بود و خانه جدید آنها در ویکتوریا قرار بود در همان روز حادثه ـ 15نوامبر ـ به آنها تحویل شود. او و پارتنرش از سال گذشته نزد برندا مادر برت زندگی کرده بودند زیرا برت به خاطر پاندمی کرونا کارش را در رستورانهای تورنتو از دست داده بود. او در تابستانی که گذشت به عنوان امدادگر در خط اول امداد به آسیب دیدگان آتش سوزیهای جنگلی بریتیش کلمبیا کمک می کرد.

برت و پارتنرش می خواستند در ویکتوریا در نزدیکی اقیانوس دور تازه ای از زندگیشان را شروع کنند که این اتفاق افتاد.

برت و مدیسون در اتومبیل خودشان و برندا مادر برت در اتومبیل اس یو وی خودش عازم ویکتوریا بودند که دست سرنوشت چنین پایانی را برای برت رقم زد.

سیل مهیب هفته گذشته در بریتیش کلمبیا سبب ریزش زمین در اطراف چند بزرگراه این استان شد که بیشترین صدمه به بزرگراه شماره ۹۹ وارد آمد.
کریستین خواهر برت می گوید:

«برادرم از اتومبیل پیاده شد تا اگر کسی به کمک نیاز دارد کمکش کند. مادرم هم از اتومبیلش پیاده شود تا سگش را چند قدم راه ببرد.»

اما گل و لای سرازیر شد و لحظه ای بعد برت ناپدید شد.

از پنج نفری که در این گِل و لای جانشان را از دست دادند پیکر چهار نفرشان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن پیکر برت هنوز ادامه دارد.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19