پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین اخبار کرونا در یک نگاه

 انتاریو

تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو هنوز نزدیک به هزار نفر در روز است. دوشنبه ۹۴۸ بیمار جدید و ۷ مرگ جدید ناشی از کرونا در انتاریو گزارش شد.

از ۹۴۸ بیمار جدید ۳۱۵ نفر از تورنتو، ۲۶۹ نفر از منطقه پیل، ۶۴ نفر از اتاوا، ۸۱ نفر از منطقه یورک، و ۳۲ نفر از منطقه دورهام هستند.

تعداد کل مبتلایان انتاریو اکنون به ۷۷۶۵۵ نفر و تعداد مرگها به ۳۱۵۲ نفر رسیده.

بیشترین مرگهای ناشی از کرونا در آسایشگاههای مراقبت از سالمندان انتاریو اتفاق افتاده. در این رابطه دولت انتاریو گفت استانداردهای جدیدی را برای آسایشگاهها به اجرا خواهد گذاشت که بر اساس آن هر یک از ساکنان این آسایشگاهها به طور متوسط ۴ ساعت مراقبت مستقیم در هر روز دریافت خواهد کرد.

یکی از مسئولان دولت انتاریو که مجاز به اعلام نامش نبوده گفت قرار است این استانداردها تا سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ حاصل شود.

محدودیت های کبک

فرانسوا لوگول نخست وزیر کبک گفت با وجود ریسکی که محدودیت های مرتبط با پندمیک برای سلامت روانی مردم دارد این محدودیت‌ها فعلاً برقرار خواهد بود. در کبک هنوز بیش از هزار بیمار کرونا در روز شناسایی می شوند.

ایران

روز دوشنبه در ایران ۴۴۰ فوتی ناشی از کرونا گزارش شد. همچنین گفته شد که ۵۳۱۵ بیمار تحت مراقبت شدید قرار دارند.

مانیتوبا

دولت مانیتوبا به دنبال اوج گیری تعداد مبتلایان کرونا در این استان اعلام کرد که از هم اکنون در منطقه وینیپگ بزرگ، اعضای خانواده شخصی که به کرونا مبتلا شده نیز باید خود را قرنطینه کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19