پربازید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار کرونا در انتاریو

تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو همچنان بالای چهار هزار نفر در روز است. روز یکشنبه این تعداد به 4456 نفر رسید که از ابتدای پندمیک کرونا تا کنون بی سابقه است. در 24 ساعت منتهی به صبح دوشنبه نیز انتاریو 4400 بیمار جدید و 15 مرگ جدید داشت.

تعداد بستری شدگان در بخشهای مراقبت ویژه بسیاز زیاد شده و بیمارستانهای استان برای خالی کردن تخت، شروع به لغو جراحی های غیر اضطراری کرده اند.

اخرین آمار انتاریو در 24 ساعت گذشته
ـ تعداد مبتلایان جدید: 4401 نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 391 هزار نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: 15 نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: 7567 نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از 7900 تست

– تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 1646 نفر ( از این فراد 619 در بخشهای مراقبت ویژه بستری بودند و 408 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: 74722 دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۳ میلیون و 214 هزارنفر
ـ از 4401 بیمار جدید، 1282 نفر از تورنتو، 772 نفر از منطقه پیل، 564 نفر از منطقه یورک و 339 نفر از اتاوا هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19