پربازید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در تورنتو و انتاریو

روز شنبه ۲۴جولای، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۱۷۰ نفر و ۳ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۱۷۰ ابتلای جدید، ۴۴ نفر از تورنتو، ۲۶ نفر از منطقه پیل، ۱۷ نفر از همیلتون و ۱۵ نفر از منطقه واترلو هستند.

به استثنای ۱ نفر از مبتلایان جدید، همگی زیر ۴۰ سال بودند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۷۰ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۵۴۹۱۵۶ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۳ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۹۳۱۱ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۵۳۸۴۲۱ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۱۹۱۳۱ تست
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۱۲۴۰۰۰ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۱۸.۸ میلیون دوز
ـ تعداد افراد بستری در بخشهای آی سی یو در روز شنبه: ۱۳۲ نفر (۸۶ نفر از این افراد متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۲۷۳۷۲۵ نفر (۴۹.۸۵ درصد)
ـ تعداد مبتلایان زن: ۲۷۱۷۳۴ نفر (۴۹.۸۲ درصد)
ـ تعداد مبتلایان زیر ۱۹ سال: ۸۸۳۶۷ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۲۰ تا ۲۹ سال: ۱۱۵۹۰۹ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۳۰ تا ۳۹ سال: ۸۹۱۶۷ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۴۰ تا ۴۹ سال: ۷۸۴۵۱ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۵۰ تا ۵۹ سال: ۷۷۱۶۳ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۶۰ تا ۶۹ سال: ۴۸۶۳۷ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۷۰ تا ۷۹ سال: ۲۴۲۵۵ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۸۰ تا ۸۹ سال: ۱۶۵۶۵ نفر
ـ تعداد مبتلایان بالای ۹۰ سال: ۸۶۳۱ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19