پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در تورنتو و انتاریو

روز یکشنبه ۹ می، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۲۱۶ نفر و ۴۷ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۳۲۱۶ ابتلای جدید، ۹۰۳ نفر از تورنتو، ۷۵۲ نفر از منطقه پیل، ۳۵۵ نفر از منطقه یورک،  ۱۸۷ نفر ازمنطقه دورهام و ۱۵۰ نفر از اتاوا هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۳۲۱۶ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۴۹۲۳۰۳ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۴۷ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۸۳۰۸ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۴۵۱۵۹۱ نفر (۹۱.۷ درصد کل مبتلایان تاکنون)
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۳۸۵۰۰ تست
ـ جمع تعداد تستهای انجام شده در انتاریو تاکنون: بیش از ۱۴.۵ میلیون میلیون تست (رقم دقیق: ۱۴۵۰۲۴۴۱ تست)
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۲۱۰۷۵ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۶ میلیون دوز (رقم دقیق: ۶۱۴۴۶۸۵ دوز)
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز شنبه: ۱۶۴۰ نفر (۸۴۸ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۵۸۰ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۲۴۴۷۱۹ نفر
ـ تعداد مبتلایان زن: ۲۴۳۸۱۳ نفر
ـ تعداد مبتلایان زیر ۱۹ سال: ۷۶۶۳۷ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۲۰ تا ۳۹ سال: ۱۸۲۶۷۲ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۴۰ تا ۵۹ سال: ۱۴۱۹۲۰ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۶۰ تا ۷۹ سال: ۶۶۹۶۱ نفر
ـ تعداد مبتلایان بالای ۸۰ سال: ۲۴۰۰۲ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19