پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

روز شنبه ۱ می، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۳۶۹ نفر و ۲۹ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۳۳۶۹ ابتلای جدید، ۱۰۵۰ نفر از تورنتو، ۸۱۹ نفر از منطقه پیل، ۲۸۶ نفر از منطقه یورک، ۱۵۸ نفر از اتاوا و ۱۴۷ نفر از منطقه دورهام هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۳۳۶۹ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۴۶۶۷۳۳ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۲۹ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۸۰۷۹ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۴۲۱۲۱۶ نفر (۹۰.۲ درصد کل مبتلایان تاکنون)
ـ تعداد تستهای انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: بیش از ۴۶۸۰۰ تست
ـ جمع تعداد تستهای انجام شده در انتاریو تاکنون: بیش از ۱۴ میلیون میلیون تست (رقم دقیق: ۱۴۱۵۲۶۴۱ تست)
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰۷۷۰۰ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: بیش از ۵ میلیون دوز (رقم دقیق: ۵۲۴۷۶۸۴ دوز)
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز شنبه: ۲۱۵۲ نفر (۹۰۰ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۶۳۷ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)

تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت

ـ تعداد مبتلایان مرد: ۲۳۱۸۴۲ نفر
ـ تعداد مبتلایان زن: ۲۳۱۳۷۷ نفر
ـ تعداد مبتلایان زیر ۱۹ سال: ۷۱۹۵۴ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۲۰ تا ۳۹ سال: ۱۷۲۱۷۸ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین۴۰ تا ۵۹ سال: ۱۳۴۷۴۳ نفر
ـ تعداد مبتلایان بین ۶۰ تا ۷۹ سال: ۶۴۱۸۷ نفر
ـ تعداد مبتلایان بالای ۸۰ سال: ۲۳۵۶۲ نفر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145034بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19