پربازدید

ویدیوکووید-19

آخرین آمار از مبتلایان به ویروس کرونا در استان اونتاریو

دولت اونتاریو هر روز ۱۰ صبح آمار مبتلایان جدید را اعلام می کند.

صبح دوشنبه تعداد مبتلایان جدید ۳۲ نفر گزارش شد. بدین ترتیب کل تعداد کسانی که تا دوشنبه ۱۶ مارچ در استان اونتاریو مبتلا به کرونا شناخته شده اند به ۱۷۷ نفر رسید.

موارد جدید در سراسر اونتاریو، از جمله در همیلتون، اوتاوا، تورنتوی بزرگ و سادبری، پخش هستند. اکثریت مبتلایان جدید از تورنتوی بزرگ هستند. تمامی موارد جدید اکنون در قرنطینه خانگی هستند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19