پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار از درآمد کانادایی ها، تعداد افراد تنها، هم اتاقی ها، زوجهای کامون ـ لا و …  

مرکز آمار کانادا صبح چهارشنبه مجموعه جدیدی از اطلاعات کسب شده از سر شماری سال 2021 را منتشر کرد.

توجه خوانندگان گرامی روزنامه آنلاین سلام تورنتو را به مهمترین نکات گزارش روز چهارشنبه مرکز آمار جلب می کنیم:

درآمدها

خط وسط درآمد سالانه خانوارهای کانادایی در سال 2021 برابر با 73 هزار دلار بود که 9.8 درصد بیشتر از سال 2016(سرشماری قبلی) است.

منظور از خط وسط یا median خطی است که نیمی از خانواده ها بیشتر از آن و نیمی دیگر کمتر از آن درآمد داشته اند.

یکی از مهمترین علتهای این افزایش درآمد، کمکهای مالی دولت کانادا به خانواده ها بعد از شروع پاندمی کرونا بوده است. تقریباً دوسوم بزرگسالان کانادایی از کمکهای کووید دولت فدرال برخوردار شدند.

تعداد کانادایی هایی که در سال 2021 کمتر از 20 هزار دلار در سال درآمد داشتند 415 هزار نفر افزایش یافت.

کانادایی هایی که تنها زندگی می کنند

تعداد کانادایی هایی که در سال 2021 تنها زندگی می کردند به 4.4 میلیون نفر افزایش یافته که 1.7 میلیون نفر بیشتر از سال 1981 است.

تقریباً 15 درصد از تمامی بزرگسالان کانادایی بالای 15 سال، در سال 2021 تنها زندگی می کردند.

افزایش هم اتاقی ها

تعداد واحدهای مسکونی که افراد در آن به صورت مشترک roommates زندگی می کنند در سال 2021 نسبت به سال 2001 بیش از 54 درصد افزایش یافته است.

زندگی اشتراکی در یک واحد مسکونی (هم اتاقی یا هم آپارتمانی) در دان تاون شهرهای بزرگ رایج تر است؛ بخصوص در شهرهایی که دارای دانشگاههای بزرگ هستند.

تعداد خانه هایی که در آن چند نسل از یک خانواده (فرزند، والدین، پدربزرگ – مادربزرگ) کنارهم زندگی می کنند، و یا دو خانواده وابسته یا غیر وابسته در آن کنار هم زندگی می کنند، نسبت به سال 2001، 45 درصد بیشتر شده.

زندگی مشترک بدون ازدواج

در سال 2021، 23 درصد زوجهای کانادایی به صورت غیر رسمی (بدون ازدواج رسمی) کنارهم زندگی می کرده اند که 447 درصد بیشتر از سال 1981 است.

طی این چهل سال، تعداد زوجهایی که با ازدواج زسمی کنارهم زندگی می کنند فقط 26 درصد افزایش یافته.

به گفته سازمان آمار، اکنون در میان کشورهای گروه G7، کانادا بیشترین درصد زوجهای Common-law را دارد (زوجهایی که بدون ازدواج رسمی کنارهم زندگی می کنند) .بیشترین تعداد زوجهای کامون-لا در استان کبک زندگی می کنند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=167060بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19