پربازید

ویدیو

کووید-19

آثار هنری بومیان کانادا در پانصد بیلبورد در سراسر کانادا

از این هفته بیش از 500 تابلوی بزرگ در سراسر کانادا به یاد  کودکان قربانی مدارس شبانه روزی بومیان، به آثار هنری هشت هنرمند بومی مزیّن می شود.

این نمایش گسترده در قالب پروژه ای به نام “هنرمندان علیه نژادپستی” (Artists Against Racism) به اجرا درآمده.

چند هفته پیش خبر کشف پیکر 215 کودک در محوطه مدرسه شبانه روزی کملوپس در بریتیش کلمبیا، کانادا را تکان داد و واکنش های جهانی  برانگیخت.

کانادایی ها در همه سطوح ضمن اعتراض و ابراز تاسف از آنچه گذشته، خواستار تغییرات اساسی در سیاست های کشور نسبت به بومیان شده اند.

برای نمونه از روز سه شنبه 22 جون سوگند شهروندی کانادا با تغییرات تازه ای ادا می شود، که در آن رسماً و به طور روشن احترام به حقوق بومیان جزو وظایف شهروندی محسوب می شود.

همچنین بومیان اجازه یافته اند از این پس در پاسپورت و مدارک شناسایی خود از اسم های سنتی شان استفاده کنند.

در همین رابطه پروژه “هنرمندان علیه نژادپرستی” به اجرا درآمده. بخشی از این پروژه،نمایش آثار هنری هشت هنرمند بومی در 500تابلوی بیلبورد در سراسر کانادا است.

یکی از این تابلوها “215” نام دارد که اثری است از هنرمند وینیپگ  بتی آلبرت(Betty Albert). بتی آلبرت امیدوار است که نمایش این آثار به افزایش آگاهی همه کانادایی ها نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده کمک کند.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19